اطلاعات اسب - اشتاکو

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
اشتاکو / Eshtako
میکروچیپ
000000011111111
پاسپورت
431318301910
نام فعلی اسب
اشتاکو / Eshtako
نام پدر
اشتاکاتو / Eshtakato
نام مادر
ورونیکا / Veronika
شناسه والدین
پ:اشتاکاتو / م:ورونيکا
رشته های فعالیت:
سواری آزاد، پرش با اسب،
نژاد
هانوورین - Hanoverian
رنگ
کرنگ Chestnut
جنسیت
اخته
تاریخ تولد
1388/11/10 ~ 2010-1-30
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
آلمان
کشور تولید(کشش)
آلمان
تولید کننده
09121118401 /

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
حاجی عبدالهی   (Abdolahi)
موبایل مالک
0912***8401
استان نگهداری
تهران
باشگاه نگهداری
شهداء(قصرفیروزه) - محل غیر رسمی: شهدا

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
بهرام وجدانی
موبایل ثبت کننده:
0990***8783
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
در حال بررسی
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)