اطلاعات اسب - لیدی اکشن

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
لیدی اکشن / Laedi Action
میکروچیپ
100094100015301
پاسپورت
DE 4411599809
نام فعلی اسب
لیدی اکشن / Laedi Action
نام پدر
اکشن بزی / Action Pezi
نام مادر
اکولین / Equlin
شناسه والدین
پ: / م:
رشته های فعالیت:
سواری آزاد، پرش با اسب،
نژاد
وست فالن - Westphalian
رنگ
کهر Bay
جنسیت
مادیان
تاریخ تولد
1388/02/30 ~ 2009-5-20
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
آلمان
کشور تولید(کشش)
آلمان
تولید کننده
/

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
سعید رضا عاصمی   (Saeid Reza Asemi)
موبایل مالک
0912***4321
استان نگهداری
تهران
باشگاه نگهداری
ابرش - محل غیر رسمی: ابرش

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
بهادر قاسمی
موبایل ثبت کننده:
0919***3167
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
در حال بررسی
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)