اطلاعات اسب - هریسون زد

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
هریسون زد / Harrison Z
میکروچیپ
528246001079742
پاسپورت
056015Z55785211
نام فعلی اسب
هریسون زد / Harrison Z
نام پدر
هانتسویل / Huntsville
نام مادر
پتیت پومس دی / Petit Pommes D
شناسه والدین
پ: / م:
رشته های فعالیت:
پرش با اسب،
نژاد
زد - Zangersheide
رنگ
کهر Bay
جنسیت
اخته
تاریخ تولد
1390/05/13 ~ 2011-8-4
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
هلند
کشور تولید(کشش)
بلژیک
تولید کننده
/

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
محمد ابوالحسنی زاده   (Mohammad Abolhassani Zadeh)
موبایل مالک
0912***6407
استان نگهداری
تهران
باشگاه نگهداری
آزمون - محل غیر رسمی:

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
محمد ابوالحسنی زاده
موبایل ثبت کننده:
0912***6407
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
در حال بررسی
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)