اطلاعات اسب - الیزه

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
الیزه / Alizee De Mortinsart
میکروچیپ
528003201003530
پاسپورت
528210002512911
نام فعلی اسب
الیزه / Alieeze De Mortinsart
نام پدر
الیزا / Alieeza
نام مادر
چالیسا / Chalisa
شناسه والدین
پ: / م:
رشته های فعالیت:
سواری آزاد، پرش با اسب،
نژاد
کی.دابلیو.پی.ان - KWPN
رنگ
کهر Bay
جنسیت
مادیان
تاریخ تولد
1389/02/07 ~ 2010-4-27
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
هلند
کشور تولید(کشش)
هلند
تولید کننده
/

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
ایمان محمدی   (Iman Mohammadi)
موبایل مالک
0912***9915
استان نگهداری
البرز
باشگاه نگهداری
- محل غیر رسمی: فرمان ارا

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
ایمان محممدی
موبایل ثبت کننده:
0912***9915
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
در حال بررسی
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)