اطلاعات اسب - اسکای

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
اسکای / Sky
میکروچیپ
364099600004628
پاسپورت
09803
نام فعلی اسب
اسکای / Sky
نام پدر
کلد پلی / Kold Play
نام مادر
کاترینا / Katrina
شناسه والدین
پ: / م:
رشته های فعالیت:
پرش با اسب،
نژاد
کی.دابلیو.پی.ان - KWPN
رنگ
کهر Bay
جنسیت
مادیان
تاریخ تولد
1392/02/12 ~ 2013-5-2
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
ایران
کشور تولید(کشش)
ایران
تولید کننده
لیلاز / Leylaz

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
لیلاز   (Leylaz)
موبایل مالک
0912***4552
استان نگهداری
تهران
باشگاه نگهداری
کمرد - محل غیر رسمی: کمرد

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
امیرحسین گل محممدی
موبایل ثبت کننده:
0919***2212
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
در حال بررسی
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)