اطلاعات اسب - کورونادو

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
کورونادو / Koronidi
میکروچیپ
276441411397510
پاسپورت
2764414113975103
نام فعلی اسب
کورونادو / Koronidoo
نام پدر
کونگریس / Congress
نام مادر
لاوینی / Lavinie
شناسه والدین
پ:Congress / م:Lavinie
رشته های فعالیت:
سواری آزاد، پرش با اسب،
نژاد
وست فالن - Westphalian
رنگ
نیله Gray
جنسیت
اخته
تاریخ تولد
1389/04/08 ~ 2010-6-29
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
آلمان
کشور تولید(کشش)
آلمان
تولید کننده
المان /

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
ایرج مرادی پور   (Ierj Morose Por)
موبایل مالک
0912***6844
استان نگهداری
تهران
باشگاه نگهداری
شهداء(قصرفیروزه) - محل غیر رسمی: شهدا

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
حسن محمدزاده
موبایل ثبت کننده:
0912***6844
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
در حال بررسی
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)