اطلاعات اسب - برسینا

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
برسینا / Bersina
میکروچیپ
528210000836586
پاسپورت
528210000836586
نام فعلی اسب
برسینا / Bersina
نام پدر
ولتایر / Voltair
نام مادر
لاندن / Landon
شناسه والدین
پ: / م:
رشته های فعالیت:
پرش با اسب،
نژاد
کی.دابلیو.پی.ان - KWPN
رنگ
کهر Bay
جنسیت
مادیان
تاریخ تولد
1385/06/06 ~ 2006-8-28
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
هلند
کشور تولید(کشش)
هلند
تولید کننده
/

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
منصور طهوری   (Mansour Tahouri)
موبایل مالک
0919***4009
استان نگهداری
تهران
باشگاه نگهداری
شهداء(قصرفیروزه) - محل غیر رسمی:

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
منصور طهوری
موبایل ثبت کننده:
0919***4009
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
در حال بررسی
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)