اطلاعات اسب - هیدروژن

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
هیدروژن / Hidrojen
میکروچیپ
985154000032086
پاسپورت
17032086
نام فعلی اسب
هیدروژن / Hidrojen
نام پدر
لرد / Lord
نام مادر
براق / Boraq
شناسه والدین
پ: / م:
رشته های فعالیت:
سواری آزاد، پرش با اسب،
نژاد
دوخون - Mixed
رنگ
کهر Bay
جنسیت
مادیان
تاریخ تولد
1387/12/17 ~ 2009-3-7
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
ایران
کشور تولید(کشش)
ایران
تولید کننده
/

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
منشئی   (Manshaie)
موبایل مالک
0912***2484
استان نگهداری
تهران
باشگاه نگهداری
شهداء(قصرفیروزه) - محل غیر رسمی:

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
عباس منشئی
موبایل ثبت کننده:
0912***2484
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
در حال بررسی
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)