اطلاعات اسب - کلدپلی

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
کلدپلی / Cold Play
میکروچیپ
528210000895195
پاسپورت
433332525304
نام فعلی اسب
کلدپلی / Cold Play
نام پدر
کندی فکس / Contifax
نام مادر
هاپت اشتوتبوخ لوتتیا / Hauptstutbuch Lutetia
شناسه والدین
پ:DE 421000025700 / م:DE 381817151896
رشته های فعالیت:
پرش با اسب،
نژاد
اولندنبرگ - Oldenburg
رنگ
کهر Bay
جنسیت
نریان
تاریخ تولد
1382/11/10 ~ 2004-1-30
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
آلمان
کشور تولید(کشش)
آلمان
تولید کننده
/

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
نیلوفر عباسی   (Niloufar Abbasi)
موبایل مالک
0935***0020
استان نگهداری
تهران
باشگاه نگهداری
شهداء(قصرفیروزه) - محل غیر رسمی: شهدا

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
نیلوفر عباسی
موبایل ثبت کننده:
0935***0020
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
در حال بررسی
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)