اطلاعات اسب - کاترینا

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
کاترینا / Catrina
میکروچیپ
276020000236136
پاسپورت
DE441410472612
نام فعلی اسب
کاترینا / Catrina
نام پدر
کالوارو / Calvaro
نام مادر
یوری دایس / Eurydice
شناسه والدین
پ:DE321210003587 / م:DE304989091792
رشته های فعالیت:
سواری آزاد، پرش با اسب،
نژاد
وست فالن - Westphalian
رنگ
کهر Bay
جنسیت
مادیان
تاریخ تولد
1391/02/26 ~ 2012-5-15
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
آلمان
کشور تولید(کشش)
آلمان
تولید کننده
/

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
رویانیان   (Royanian)
موبایل مالک
0919***4703
استان نگهداری
تهران
باشگاه نگهداری
نوروز آباد - محل غیر رسمی:

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
محمد محمدزاده
موبایل ثبت کننده:
0919***4703
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
در حال بررسی
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)