اطلاعات اسب - استار

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
استار / Star
میکروچیپ
956000005930125
پاسپورت
DE441410901305
نام فعلی اسب
استار / Star
نام پدر
ریکیو / Riccio
نام مادر
دلترایز / Delattrice
شناسه والدین
پ:DE441411315301 / م:DE341410372595
رشته های فعالیت:
سواری آزاد، پرش با اسب،
نژاد
اسب آلمانی - Deutsches Pferd
رنگ
کهر Bay
جنسیت
اخته
تاریخ تولد
1384/02/18 ~ 2005-5-8
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
آلمان
کشور تولید(کشش)
آلمان
تولید کننده
المان / German

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
مهرداد فیض   (Mehrdad Feiz)
موبایل مالک
0912***2888
استان نگهداری
تهران
باشگاه نگهداری
امام خمینی - محل غیر رسمی: بنیاد امام خمینی - تهران

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
مهرداد فیض
موبایل ثبت کننده:
0912***2888
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
در حال بررسی
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)