اطلاعات اسب - امیزینگ

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
امیزینگ / Amaizing
میکروچیپ
985000792007693
پاسپورت
37702681060
نام فعلی اسب
امیزینگ / Amaizing
نام پدر
راکتی / Rakti
نام مادر
وایتفوت / Whitefoot
شناسه والدین
پ: / م:44/1303
رشته های فعالیت:
سواری آزاد، پرش با اسب، اسبدوانی،
نژاد
تروبرد - Thoroughbred
رنگ
کهر Bay
جنسیت
مادیان
تاریخ تولد
1387/02/15 ~ 2008-5-4
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
انگستان
کشور تولید(کشش)
انگستان
تولید کننده
/

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
نبی تبار   (Nabitabar)
موبایل مالک
0912***5652
استان نگهداری
تهران
باشگاه نگهداری
نوروز آباد - محل غیر رسمی:

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
علیرضا نبی تبار
موبایل ثبت کننده:
0912***5652
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
در حال بررسی
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)