اطلاعات اسب - الباترس دو پچیس

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
الباترس دو پچیس / Albatros Du Pachis
میکروچیپ
981100000729476
پاسپورت
05600700A40497
نام فعلی اسب
الباترس دو پچیس / Albatros Du Pachis
نام پدر
کرلی بت / Querlybet
نام مادر
توسکا / Toska
شناسه والدین
پ: / م:
رشته های فعالیت:
پرش با اسب،
نژاد
بلژین وارم بلاد - Belgian Warmblood
رنگ
کرنگ Chestnut
جنسیت
نریان
تاریخ تولد
1385/02/23 ~ 2006-5-13
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
بلژیک
کشور تولید(کشش)
بلژیک
تولید کننده
/

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
جدیدی   (Jadidi)
موبایل مالک
0912***2660
استان نگهداری
تهران
باشگاه نگهداری
شهداء(قصرفیروزه) - محل غیر رسمی:

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
محسن جدیدی
موبایل ثبت کننده:
0912***2660
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
در حال بررسی
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)