اطلاعات اسب - آتینا زد

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
آتینا زد / Atina Z
میکروچیپ
967000009155520
پاسپورت
056015z55648811
نام فعلی اسب
آتینا زد / Atina Z
نام پدر
اندرتی زد / Andretti Z
نام مادر
اتوچا / Etoucha
شناسه والدین
پ:056015z55693105 / م:233007
رشته های فعالیت:
پرش با اسب،
نژاد
زد - Zangersheide
رنگ
کهر Bay
جنسیت
مادیان
تاریخ تولد
1390/03/08 ~ 2011-5-29
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
بلژیک
کشور تولید(کشش)
بلژیک
تولید کننده
/

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
علیرضا کریما   (Alireza Karima)
موبایل مالک
0912***4447
استان نگهداری
تهران
باشگاه نگهداری
شهداء(قصرفیروزه) - محل غیر رسمی: شهدا

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
علیرضا کریما
موبایل ثبت کننده:
0912***4447
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
در حال بررسی
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)