اطلاعات اسب - گامورا

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
گاموراز گینا / Gamora's Geena
میکروچیپ
528210002727941
پاسپورت
528003201109571
نام فعلی اسب
گامورا / Gamora
نام پدر
کورلند / Corland
نام مادر
گامورا / Gamora
شناسه والدین
پ: / م:
رشته های فعالیت:
سواری آزاد، پرش با اسب،
نژاد
کی.دابلیو.پی.ان - KWPN
رنگ
کهر Bay
جنسیت
مادیان
تاریخ تولد
1390/04/21 ~ 2011-7-12
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
هلند
کشور تولید(کشش)
هلند
تولید کننده
/

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
فاطمه رضائی   (Fatemeh Rezaei)
موبایل مالک
0912***2539
استان نگهداری
تهران
باشگاه نگهداری
الغدیر - محل غیر رسمی:

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
فاطمه رضائی
موبایل ثبت کننده:
0912***2539
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
در حال بررسی
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)