اطلاعات اسب - هاینیکی

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
هاینیکی / Hoi Niki Wb
میکروچیپ
528003201201664
پاسپورت
528003201201664
نام فعلی اسب
هاینیکی / Hoi Niki Wb
نام پدر
زامبسی / Zambesi
نام مادر
بیلی نایک دبلیو / Bellenike -W
شناسه والدین
پ:6654 / م:5567
رشته های فعالیت:
سواری آزاد، پرش با اسب،
نژاد
کی.دابلیو.پی.ان - KWPN
رنگ
نیله Gray
جنسیت
مادیان
تاریخ تولد
1391/01/28 ~ 2012-4-16
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
هلند
کشور تولید(کشش)
هلند
تولید کننده
هلند / Netherland

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
ایلیا معنوی خرد   (Illia Manavi Kherad)
موبایل مالک
0912***3602
استان نگهداری
تهران
باشگاه نگهداری
آریاسب - محل غیر رسمی: آریاسب

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
ایلیا معنوی خرد
موبایل ثبت کننده:
0912***3602
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
در حال بررسی
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)