اطلاعات اسب - کولدی

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
کولدینا وی / Coldina V
میکروچیپ
528210000887804
پاسپورت
0000
نام فعلی اسب
کولدی / Coldi
نام پدر
وروولیجک / Verouwelijk
نام مادر
کول وی / Col V
شناسه والدین
پ:0000 / م:0000
رشته های فعالیت:
سواری آزاد، پرش با اسب،
نژاد
کی.دابلیو.پی.ان - KWPN
رنگ
کهر Bay
جنسیت
مادیان
تاریخ تولد
1386/11/10 ~ 2008-1-30
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
هلند
کشور تولید(کشش)
هلند
تولید کننده
0000 /

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
محمدرضا عبدوالهی   (Mohamadreza Abdolahi)
موبایل مالک
0912***7274
استان نگهداری
تهران
باشگاه نگهداری
شهداء(قصرفیروزه) - محل غیر رسمی: شهدا

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
مجید نبی لو
موبایل ثبت کننده:
0912***7274
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
در حال بررسی
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)