اطلاعات اسب - مونتروز

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
مونتروز / Montrose V& Vz
میکروچیپ
981111000582133
پاسپورت
528211006821
نام فعلی اسب
مونتروز / Montrose V&Vz
نام پدر
مونتندر / Montender
نام مادر
الینا / Elina
شناسه والدین
پ: / م:
رشته های فعالیت:
سواری آزاد، پرش با اسب،
نژاد
زد - Zangersheide
رنگ
کهر Bay
جنسیت
نریان
تاریخ تولد
1391/02/15 ~ 2012-5-4
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
بلژیک
کشور تولید(کشش)
بلژیک
تولید کننده
/

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
دولوو قاجار   (Davalloo Ghajar)
موبایل مالک
0912***2660
استان نگهداری
تهران
باشگاه نگهداری
شهداء(قصرفیروزه) - محل غیر رسمی:

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
جدیدی
موبایل ثبت کننده:
0912***2660
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
در حال بررسی
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)