اطلاعات اسب - هویا هوتا

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
هویا هوتا / Huyya Hutta
میکروچیپ
276431314308711
پاسپورت
DE431314308711
نام فعلی اسب
هویا هوتا / Huyya Hutta
نام پدر
لمبرک / Lambrk
نام مادر
آرانچا / Arancha
شناسه والدین
پ: / م:
رشته های فعالیت:
پرش با اسب،
نژاد
هانوورین - Hanoverian
رنگ
کرنگ Chestnut
جنسیت
نریان
تاریخ تولد
1389/12/13 ~ 2011-3-4
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
آلمان
کشور تولید(کشش)
آلمان
تولید کننده
/

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
کیوان ساعدی   (Keyvan Saedi)
موبایل مالک
0912***7247
استان نگهداری
تهران
باشگاه نگهداری
شهداء(قصرفیروزه) - محل غیر رسمی: شهدا

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
کیوان ساعدی
موبایل ثبت کننده:
0912***7247
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
در حال بررسی
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)