اطلاعات اسب - چیکو

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
چیکو / Chique
میکروچیپ
528210002136588
پاسپورت
528003000713307
نام فعلی اسب
چیکو / Chique
نام پدر
وایل لانت / Vaillant
نام مادر
ویس آنت / Weasanette
شناسه والدین
پ:DE433330721302 / م:5280030311767
رشته های فعالیت:
سواری آزاد، پرش با اسب،
نژاد
کی.دابلیو.پی.ان - KWPN
رنگ
کهر Bay
جنسیت
مادیان
تاریخ تولد
1386/03/16 ~ 2007-6-6
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
هلند
کشور تولید(کشش)
هلند
تولید کننده
/

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
حمید رضایی   (Hamid Rezaei)
موبایل مالک
0912***9720
استان نگهداری
تهران
باشگاه نگهداری
شهداء(قصرفیروزه) - محل غیر رسمی: باشگاه سوارکاری شهدا

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
حمید رضایی
موبایل ثبت کننده:
0912***9720
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
در حال بررسی
فعال

تصاویر اسب