اطلاعات اسب - ورویگر

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
ورویگر / Wear Wigear
میکروچیپ
111111110231456
پاسپورت
1111111110231456
نام فعلی اسب
ورویگر / Wear Weager
نام پدر
_____________ / _______________
نام مادر
_____________ / _____________
شناسه والدین
پ:____________ / م:____________
رشته های فعالیت:
سواری آزاد، پرش با اسب،
نژاد
کی.دابلیو.پی.ان - KWPN
رنگ
کهر Bay
جنسیت
اخته
تاریخ تولد
1382/05/16 ~ 2003-8-7
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
هلند
کشور تولید(کشش)
هلند
تولید کننده
__________ / ___________

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
شبستری هورسز   (Shabesrari Horses)
موبایل مالک
0912***1452
استان نگهداری
تهران
باشگاه نگهداری
- محل غیر رسمی: نوروز اباد

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
فرزین شبستری
موبایل ثبت کننده:
0912***1452
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
در حال بررسی
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)