اطلاعات اسب - دنسینگ کوئین

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
شتافتا / Stafetta
میکروچیپ
276431316738807
پاسپورت
DE431316738807
نام فعلی اسب
دنسینگ کوئین / Dancing Queen
نام پدر
شتالیپسو / Stalypso
نام مادر
ریسی / Racy
شناسه والدین
پ: / م:
رشته های فعالیت:
پرش با اسب،
نژاد
هانوورین - Hanoverian
رنگ
کهر Bay
جنسیت
مادیان
تاریخ تولد
1385/10/22 ~ 2007-1-12
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
آلمان
کشور تولید(کشش)
آلمان
تولید کننده
/

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
نسیم فکوریان   (Nassim Fakourian)
موبایل مالک
0912***4073
استان نگهداری
تهران
باشگاه نگهداری
ثقفی - محل غیر رسمی: ثقفی

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
نسیم فکوریان
موبایل ثبت کننده:
0912***4073
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
در حال بررسی
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)