اطلاعات اسب - اکراتس

اطلاعات کامل اسب را به صورت زیر مشاهده مینایید. در صورتیکه اطلاعات نیاز به اصلاح دارد با مراجعه به صفحه ورود به پنل مدیریت اسب و وارد نمودن میکروچیپ و رمز دستیابی ارسال شده هنگام ثبت به موبایل مالک و ثبت کننده به اصلاح اطلاعات اقدام نمایید.


اطلاعات اسب

نام شناسنامه اسب
اکراتس / Ecrates
میکروچیپ
528210002434671
پاسپورت
528003200912389
نام فعلی اسب
اکراتس / Ecrates
نام پدر
وارانت / Warrant
نام مادر
سوکراتس / Socrates
شناسه والدین
پ: / م:
رشته های فعالیت:
سواری آزاد، پرش با اسب،
نژاد
کی.دابلیو.پی.ان - KWPN
رنگ
سیاه Black
جنسیت
مادیان
تاریخ تولد
1387/11/16 ~ 2009-2-4
تاریخ تولید(کشش)
---
کشور تولد
هلند
کشور تولید(کشش)
هلند
تولید کننده
/

مالک و نگهداری

ناو و فامیلی مالک
امیر نادری   (Amir Naderi)
موبایل مالک
0912***6700
استان نگهداری
تهران
باشگاه نگهداری
شبنم - محل غیر رسمی:

ثبت کننده اطلاعات

نام و فامیلی ثبت کننده:
امیر نادری
موبایل ثبت کننده:
0912***6700
تایید:
توضیحات
وضعیت اسب
در حال بررسی
فعال

تصاویر اسب

#(تصویری درج نشده است)