ثبت اسب مسابقه

جهت حفظ سوابق ورزشی اسب ها در رشته های مختلف سوارکاری، سامانه پروفایل برای اسب های مسابقه ای را ایجاد شده است.

از تمامی مالکان دارای اسب های مسابقه ای، که اسب هایشان در مسابقات ورزشی در سطح هیات استانی به بالا شرکت می نمایند، خواسته می شود در اسرع وقت نسبت به ایجاد پروفایل و دریافت آی.دی(ID) برای اسبهای خود در سامانه اقدام نمایند.

بدیهی است، ثبت نام در مسابقات صرفا برای اسبهای دارای هویت در سامانه مجاز و ممکن خواهد بود. در وارد کردن اطلاعات لطفا با دقت و صحت وارد نمایید تا بعدا دچار عواقب منفی ناشی از اطلاعات غلط ارایه شده نگردید.

برای شروع عملیات شماره میکروچیپ که عددی 15 رقمی یکتا درج شده در پاسپورت اصلی اسب می باشد را در کادر زیر وارد نمایید و دکمه ارسال را بزنید. مثال: 528210000123456