درباره ما

هیات سوارکاری استان تهران ریاست کنونی آن بر عهده دکتر علی کریمی فیروزجایی است. این هیات کلیه فعالیت‌های سوارکاری استان تهران شامل دورهای آموزشی، مسابقات و فعالیتهای مرتبط به عهده این نهاد است را نظارت و اجرا مینماید.