مسابقات درساژ

رویداد: اولین رویداد درساژ هیات سوارکاری استان تهران - باشگاه دشت بهشت

رده مسابقه توضیحات زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
رده 1D زیر 14 سال با اسب پونی   جمعه 1402/12/04 1,635,000 ریال چهارشنبه 1402/12/02 - 20:00 لیست