همه مسابقات پرش با اسب

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / نهمین رویداد پرش با اسب هیأت - به مناسبت سالروز فتح خرمشهر / محل: باشگاه آزمون

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی پنج شنبه 1397/03/03 800,000 ریال 1397/03/02 - 23:59 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1397/03/03 800,000 ریال 1397/03/02 - 23:59 لیست
E پنج شنبه 1397/03/03 800,000 ریال 1397/03/02 - 23:59 لیست
ِD بزرگسال جمعه 1397/03/04 1,050,000 ریال 1397/03/03 - 23:58 لیست
O1 مالکین جمعه 1397/03/04 1,050,000 ریال 1397/03/03 - 23:58 لیست
C بزرگسال جمعه 1397/03/04 2,200,000 ریال 1397/03/03 - 23:58 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / هشتمین رویداد پرش با اسب هیأت - به مناسبت سالروز فتح خرمشهر / محل: باشگاه نزاجا

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی پنج شنبه 1397/03/03 800,000 ریال 1397/03/02 - 23:30 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1397/03/03 800,000 ریال 1397/03/02 - 23:30 لیست
E پنج شنبه 1397/03/03 800,000 ریال 1397/03/02 - 23:30 لیست
C1 بزرگسال پنج شنبه 1397/03/03 1,450,000 ریال 1397/03/02 - 23:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / هفتمین رویداد هیأت - حلول ماه مبارک رمضان / محل: باشگاه بام

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی جمعه 1397/02/28 800,000 ریال 1397/02/27 - 23:59 لیست
سوار مبتدی جمعه 1397/02/28 800,000 ریال 1397/02/27 - 23:59 لیست
C1 بزرگسال جمعه 1397/02/28 1,450,000 ریال 1397/02/27 - 23:59 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / ششمین رویداد هیأت - حلول ماه مبارک رمضان / محل: باشگاه توسن

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی پنج شنبه 1397/02/27 800,000 ریال 1397/02/27 - 12:00 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1397/02/27 800,000 ریال 1397/02/27 - 12:00 لیست
E پنج شنبه 1397/02/27 800,000 ریال 1397/02/27 - 12:00 لیست
اسب زایچه ایران پنج شنبه 1397/02/27 1,000,000 ریال 1397/02/27 - 12:00 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / پنجمین رویداد پرش با اسب هیأت (شهدا) / محل: باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی جمعه 1397/02/21 800,000 ریال 1397/02/20 - 23:00 لیست
سوار مبتدی جمعه 1397/02/21 800,000 ریال 1397/02/20 - 23:00 لیست
E جمعه 1397/02/21 800,000 ریال 1397/02/20 - 23:00 لیست
ِD1 بزرگسال جمعه 1397/02/21 800,000 ریال 1397/02/20 - 23:00 لیست
C بزرگسال جمعه 1397/02/21 2,200,000 ریال 1397/02/20 - 23:00 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / پنجمین رویداد پرش با اسب هیأت (دشت بهشت) / محل: باشگاه دشت بهشت

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی پنج شنبه 1397/02/20 800,000 ریال 1397/02/19 - 23:00 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1397/02/20 800,000 ریال 1397/02/19 - 23:00 لیست
E پنج شنبه 1397/02/20 800,000 ریال 1397/02/19 - 23:00 لیست
O2 مالکین پنج شنبه 1397/02/20 1,450,000 ریال 1397/02/19 - 23:00 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / چهارمین رویداد پرش با اسب هیأت به مناسبت ولادت حضرت علی اکبر (ع) و روز جوان / محل: باشگاه آزمون

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
B جوان پنج شنبه 1397/02/06 1,450,000 ریال 1397/02/05 - 20:30 لیست
B1 بزرگسال پنج شنبه 1397/02/06 2,900,000 ریال 1397/02/05 - 20:30 لیست
B نونهال پنج شنبه 1397/02/06 800,000 ریال 1397/02/05 - 20:30 لیست
B نوجوان پنج شنبه 1397/02/06 1,050,000 ریال 1397/02/05 - 20:30 لیست
اسب مبتدی جمعه 1397/02/07 800,000 ریال 1397/02/06 - 22:45 لیست
سوار مبتدی جمعه 1397/02/07 800,000 ریال 1397/02/06 - 22:45 لیست
E جمعه 1397/02/07 800,000 ریال 1397/02/06 - 22:45 لیست
ِD بزرگسال جمعه 1397/02/07 1,050,000 ریال 1397/02/06 - 22:45 لیست
O2 مالکین جمعه 1397/02/07 1,450,000 ریال 1397/02/06 - 22:45 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / سومین رویداد پرش با اسب هیأت گرامیداشت روز ارتش جمهوری اسلامی ایران / محل: باشگاه نزاجا

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی جمعه 1397/01/31 800,000 ریال 1397/01/30 - 23:30 لیست
سوار مبتدی جمعه 1397/01/31 800,000 ریال 1397/01/30 - 23:30 لیست
E جمعه 1397/01/31 800,000 ریال 1397/01/30 - 23:30 لیست
O1 مالکین جمعه 1397/01/31 1,050,000 ریال 1397/01/30 - 23:30 لیست
C1 بزرگسال جمعه 1397/01/31 1,450,000 ریال 1397/01/30 - 23:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / اولین رویداد هیأت - مبعث حضرت رسول )ص) / محل: باشگاه آزمون

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی پنج شنبه 1397/01/23 800,000 ریال 1397/01/22 - 20:30 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1397/01/23 800,000 ریال 1397/01/22 - 20:30 لیست
E پنج شنبه 1397/01/23 800,000 ریال 1397/01/22 - 20:30 لیست
D1 بزرگسال پنج شنبه 1397/01/23 800,000 ریال 1397/01/22 - 20:30 لیست
C نونهال جمعه 1397/01/24 800,000 ریال 1397/01/23 - 20:30 لیست
C نوجوان جمعه 1397/01/24 1,050,000 ریال 1397/01/23 - 20:30 لیست
C جوان جمعه 1397/01/24 1,450,000 ریال 1397/01/23 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال جمعه 1397/01/24 1,450,000 ریال 1397/01/23 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / دومین رویداد پرش با اسب هیأت یادواره دانشجویان شهید مدافع حرم دانشگاه پیام نور / محل: باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی جمعه 1397/01/24 800,000 ریال 1397/01/23 - 20:30 لیست
سوار مبتدی جمعه 1397/01/24 800,000 ریال 1397/01/23 - 20:30 لیست
E جمعه 1397/01/24 800,000 ریال 1397/01/23 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال جمعه 1397/01/24 1,450,000 ریال 1397/01/23 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / چهل و دومین رویداد پرش با اسب هیأت - آزمون / محل: باشگاه آزمون

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی جمعه 1396/12/11 700,000 ریال 1396/12/10 - 21:30 لیست
سوار مبتدی جمعه 1396/12/11 700,000 ریال 1396/12/10 - 21:30 لیست
E جمعه 1396/12/11 700,000 ریال 1396/12/10 - 21:30 لیست
C1 بزرگسال جمعه 1396/12/11 1,250,000 ریال 1396/12/10 - 21:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / چهل و دومین رویداد پرش با اسب هیأت - نزاجا / محل: باشگاه نزاجا

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی جمعه 1396/12/11 700,000 ریال 1396/12/10 - 21:30 لیست
سوار مبتدی جمعه 1396/12/11 700,000 ریال 1396/12/10 - 21:30 لیست
E جمعه 1396/12/11 700,000 ریال 1396/12/10 - 21:30 لیست
اسبهای زایچه ایران جمعه 1396/12/11 900,000 ریال 1396/12/10 - 21:30 لیست
C بزرگسال جمعه 1396/12/11 1,900,000 ریال 1396/12/10 - 21:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / چهل و یکمین رویداد پرش با اسب هیأت / محل: باشگاه آزمون

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی جمعه 1396/12/04 700,000 ریال 1396/12/03 - 22:40 لیست
سوار مبتدی جمعه 1396/12/04 700,000 ریال 1396/12/03 - 22:40 لیست
O2 مالکین جمعه 1396/12/04 1,250,000 ریال 1396/12/03 - 22:40 لیست
C بزرگسال جمعه 1396/12/04 1,900,000 ریال 1396/12/03 - 22:40 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / یازدهمین رویداد هیأت پاکدشت / محل: باشگاه توسن

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی پنج شنبه 1396/12/03 700,000 ریال 1396/12/02 - 23:59 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1396/12/03 700,000 ریال 1396/12/02 - 23:59 لیست
E پنج شنبه 1396/12/03 700,000 ریال 1396/12/02 - 23:59 لیست
اسبهای زایچه ایران پنج شنبه 1396/12/03 900,000 ریال 1396/12/02 - 23:59 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / سی و نهمین رویداد هیأت (آزمون) / محل: باشگاه آزمون

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی جمعه 1396/11/27 700,000 ریال 1396/11/26 - 22:30 لیست
سوار مبتدی جمعه 1396/11/27 700,000 ریال 1396/11/26 - 22:30 لیست
رده E جمعه 1396/11/27 700,000 ریال 1396/11/26 - 22:30 لیست
C1 بزرگسالان جمعه 1396/11/27 1,250,000 ریال 1396/11/26 - 22:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / سی و نهمین رویداد هیأت (نزاجا) / محل: باشگاه نزاجا

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی جمعه 1396/11/27 700,000 ریال 1396/11/26 - 20:30 لیست
سوار مبتدی جمعه 1396/11/27 700,000 ریال 1396/11/26 - 20:30 لیست
E جمعه 1396/11/27 700,000 ریال 1396/11/26 - 20:30 لیست
اسبهای زایچه ایران جمعه 1396/11/27 900,000 ریال 1396/11/26 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال جمعه 1396/11/27 1,250,000 ریال 1396/11/26 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / سی و هشتمین رویداد پرش با اسب هیأت - بام / محل: باشگاه بام

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی جمعه 1396/11/06 700,000 ریال 1396/11/05 - 20:30 لیست
سوار مبتدی جمعه 1396/11/06 700,000 ریال 1396/11/05 - 20:30 لیست
E جمعه 1396/11/06 700,000 ریال 1396/11/05 - 20:30 لیست
C بزرگسال جمعه 1396/11/06 1,900,000 ریال 1396/11/05 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / سی و هشتمین رویداد پرش با اسب هیأت - نزاجا / محل: باشگاه نزاجا

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی جمعه 1396/11/06 700,000 ریال 1396/11/05 - 20:30 لیست
سوار مبتدی جمعه 1396/11/06 700,000 ریال 1396/11/05 - 20:30 لیست
E جمعه 1396/11/06 700,000 ریال 1396/11/05 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال جمعه 1396/11/06 1,250,000 ریال 1396/11/05 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / سی و هفتمین رویداد هیأت / محل: باشگاه آزمون

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی پنج شنبه 1396/10/21 700,000 ریال 1396/10/20 - 20:30 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1396/10/21 700,000 ریال 1396/10/20 - 20:30 لیست
O1 مالکین پنج شنبه 1396/10/21 1,250,000 ریال 1396/10/20 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال پنج شنبه 1396/10/21 1,250,000 ریال 1396/10/20 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / سی و ششمین رویداد پرش با اسب هیأت (نزاجا) / محل: باشگاه نزاجا

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی پنج شنبه 1396/10/14 700,000 ریال 1396/10/13 - 20:30 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1396/10/14 700,000 ریال 1396/10/13 - 20:30 لیست
E پنج شنبه 1396/10/14 700,000 ریال 1396/10/13 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال پنج شنبه 1396/10/14 1,250,000 ریال 1396/10/13 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / سی و ششمین رویداد پرش با اسب هیأت (آزمون) / محل: باشگاه آزمون

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی پنج شنبه 1396/10/14 700,000 ریال 1396/10/13 - 23:59 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1396/10/14 700,000 ریال 1396/10/13 - 23:59 لیست
E پنج شنبه 1396/10/14 700,000 ریال 1396/10/13 - 23:59 لیست
C1 بزرگسال پنج شنبه 1396/10/14 1,250,000 ریال 1396/10/13 - 23:59 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / دهمین رویداد پاکدشت - یادواره شهید مهدی فتحی / محل: باشگاه توسن

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی جمعه 1396/10/08 700,000 ریال 1396/10/07 - 20:30 لیست
سوار مبتدی جمعه 1396/10/08 700,000 ریال 1396/10/07 - 20:30 لیست
E جمعه 1396/10/08 700,000 ریال 1396/10/07 - 20:30 لیست
D1 بزرگسال جمعه 1396/10/08 700,000 ریال 1396/10/07 - 20:30 لیست
C1 بزرگسال جمعه 1396/10/08 1,250,000 ریال 1396/10/07 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / سی و پنجمین رویداد هیأت / محل: باشگاه بام

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی جمعه 1396/10/08 700,000 ریال 1396/10/07 - 20:30 لیست
سوار مبتدی جمعه 1396/10/08 700,000 ریال 1396/10/07 - 20:30 لیست
E جمعه 1396/10/08 700,000 ریال 1396/10/07 - 20:30 لیست
O2 مالکین جمعه 1396/10/08 1,250,000 ریال 1396/10/07 - 20:30 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / رویداد بیست و پنجم پرش با اسب استان تهران / محل: باشگاه شهداء(قصرفیروزه)

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی پنج شنبه 1396/06/30 700,000 ریال 1396/06/29 - 22:00 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1396/06/30 700,000 ریال 1396/06/29 - 22:00 لیست
رده D1 بزرگسال پنج شنبه 1396/06/30 700,000 ریال 1396/06/29 - 22:00 لیست
رده O2 مالکین پنج شنبه 1396/06/30 1,250,000 ریال 1396/06/29 - 22:00 لیست
رده C بزرگسال پنج شنبه 1396/06/30 1,900,000 ریال 1396/06/29 - 22:00 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / رویداد بیست و چهارم پرش استان تهران / محل: باشگاه توسن

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی چهارشنبه 1396/06/29 700,000 ریال 1396/06/29 - 12:00 لیست
سوار مبتدی چهارشنبه 1396/06/29 700,000 ریال 1396/06/29 - 12:00 لیست
رده E چهارشنبه 1396/06/29 700,000 ریال 1396/06/29 - 12:00 لیست
رده D1 بزرگسال چهارشنبه 1396/06/29 700,000 ریال 1396/06/29 - 12:00 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / رویداد بیست و سوم پرش با اسب در باشگاه بام / محل: باشگاه بام

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی جمعه 1396/06/24 700,000 ریال 1396/06/23 - 20:00 لیست
سوار مبتدی جمعه 1396/06/24 700,000 ریال 1396/06/23 - 20:00 لیست
رده E جمعه 1396/06/24 700,000 ریال 1396/06/23 - 20:00 لیست
رده C جوان جمعه 1396/06/24 1,250,000 ریال 1396/06/23 - 20:00 لیست
رده C1 بزرگسال جمعه 1396/06/24 1,250,000 ریال 1396/06/23 - 20:00 لیست

برگزارکننده: هیات سوارکاری تهران / رویداد بیست و سوم پرش با اسب در باشگاه نزاجا / محل: باشگاه نزاجا

مسابقه زمان برگزاری مبلغ مهلت ثبت نام
اسب مبتدی پنج شنبه 1396/06/23 700,000 ریال 1396/06/22 - 20:00 لیست
سوار مبتدی پنج شنبه 1396/06/23 700,000 ریال 1396/06/22 - 20:00 لیست
رده E پنج شنبه 1396/06/23 700,000 ریال 1396/06/22 - 20:00 لیست
رده C نونهال پنج شنبه 1396/06/23 700,000 ریال 1396/06/22 - 20:00 لیست
رده C نوجوان پنج شنبه 1396/06/23 900,000 ریال 1396/06/22 - 20:00 لیست
رده C جوان پنج شنبه 1396/06/23 1,250,000 ریال 1396/06/22 - 20:00 لیست
رده C1 بزرگسال پنج شنبه 1396/06/23 1,250,000 ریال 1396/06/22 - 20:00 لیست