مسابقات استقامت

رویداد: دومین رویداد استقامت هیأت - گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی - باشگاه سوارکاری توسن

رده مسابقه توضیحات زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
مسافت 60 کیلومتر   پنج شنبه 1397/11/11 600,000 ریال چهارشنبه 1397/11/10 - 20:30 لیست
مسافت 40 کیلومتر   پنج شنبه 1397/11/11 500,000 ریال چهارشنبه 1397/11/10 - 20:30 لیست
مسافت 20 کیلومتر   پنج شنبه 1397/11/11 500,000 ریال چهارشنبه 1397/11/10 - 20:30 لیست

رویداد: دومین رویداد استقامت هیأت - روز تربیت بدنی و ورزش - باشگاه سوارکاری نزاجا

رده مسابقه توضیحات زمان برگزاری مبلغ ثبت نام مهلت ثبت نام دستورات
مسافت 60 کیلومتر   جمعه 1397/07/27 600,000 ریال پنج شنبه 1397/07/26 - 20:30 لیست
مسافت 40 کیلومتر   جمعه 1397/07/27 500,000 ریال پنج شنبه 1397/07/26 - 20:30 لیست
مسافت 20 کیلومتر   جمعه 1397/07/27 500,000 ریال پنج شنبه 1397/07/26 - 20:30 لیست